Čo sa vlastne vyrába v SJSK?

Základom výroby je osádzanie DPS (dosiek plošných spojov), ktoré sú súčasťou akýchkoľvek moderných elektronických zariadení

Aký je výrobný proces výroby DPS?

 

Na začiatku sa na neosadenú DPS nanesie sieťotlačovou technológiou cínová pasta.
Na dosku sa osádzacím strojom uložia jednotlivé komponenty.
Plne osadená doska sa následne zataví v cínovacej peci.
V kľúčových bodoch prebehne pre každý produkt automatizovaná kontrola kvality (po nanesení cínu, po osadení, po zacínovaní).
Každá DPS sa na záver otestuje na funkčnom testeri.

 

Aké sú ciele a idea spoločnosti?

Neustále zlepšovať kvalitu výrobkov ,dodržiavanie štandardov

 

Požiadavky na zamestnanca-náročnosť práce?

Práca je zaradená do II.kategórie, je fyzicky a  psychicky nenáročná

 

Aká je starostlivosť o zamestnanca-bonusy?

Dochádzkový bonus
Stravné lístky 4€
Mimoriadne letné a zimné odmeny
Školenia a semináre
Pravidelná ročná lekárska prehliadka

 

Prijímete zamestnancov?

Podľa potreby výroby sa prijímajú priebežne zamestnanci. Sledujte na stránke sekciu O nás=>Zamestnanie.
V priebehu august-december sa dopĺňa počet sezónnymi zamestnancami na pozíciu Operátor.

 

Čo robí spoločnosť na zlepšenie životného prostredia?

Základom je bezpodmienečne dodržiavať všetky právne požiadavky, každý rok sa zamestnanci oboznamujú s enviromentálnym planom, Snažíme sa znižovať spotrebu chemických látok a hľadáme adekvátne náhrady s čo najmenším vplyvom na život.prostredie. Pravidelná separácia odpadu, znižovanie množstva odpadu, používanie vratných obalov.